CHỌN HƯỚNG NHÀ THẾ NÀO HỢP TUỔI VÀ HỢP PHONG THỦY ?


Trong phong thủy từ trước đến nay, khi nói đến vấn đề chọn hướng nhà, người ta đều dựa vào phương pháp phân chia hướng nhà và tuổi thành 2 nhóm ĐÔNG và TÂY như sau:

– Nhóm Đông Tứ Mệnh: Những người có năm sinh thuộc các quẻ KHẢM, CHẤN, TỐN, LY. Hướng nhà hợp cho nhóm này thuộc ĐÔNG TỨ TRẠCH có phương tọa thuộc các hướng ĐÔNG, ĐÔNG NAM, BẮC và NAM.


– Nhóm Tây Tứ Mệnh: Những người có năm sinh thuộc các quẻ CÀN, KHÔN, CẤN, ĐOÀI. Hướng nhà hợp cho nhóm này thuộc TÂY TỨ TRẠCH có phương tọa thuộc các hướng TÂY BẮC, TÂY NAM, ĐÔNG BẮC và TÂY.

Sau đây là bảng năm sinh và Cung Phi tương ứng:Vòng Bát Quái Chi Tiết:

Cung Càn
Cung KhônCung CấnCung ĐoàiCung KhảmCung Chấn
Cung Tốn
Cung Ly

Hướng tốt:

Diên niên : Mọi sự ổn định .
Sinh khí : Phúc lộc vẹn toàn .
Thiên y : Gặp thiên thời được che chở .
Phục vị : Được sự giúp đỡ .


Hướng xấu:
Tuyệt mệnh : Chết chóc .
Hoạ hại : Nhà có hung khí .
Lục sát : Nhà có sát khí .
Ngũ qui : Gặp tai hoạ .